Pages

Dajjal Dan Tujuannya

Kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang sementara yang di dalamnya baik dan jahat, keindahan dan keburukan muncul, manusia sedang diuji dengan perilakunya, dan dengannya orang beriman dan orang tidak beriman dibedakan satu dari yang lainnya. 

Allah Mahakuasa, Yang telah menciptakan segala sesuatu dan ujian ini, telah pula menciptakan musuh dalam bentuk seorang pengingkar dan pelaku kejahatan untuk dihadapkan melawan orang-orang beriman sebagai bagian dari ujian. 

Para pengingkar ini, yang melawan para nabi, rasul, dan kaum beriman sepanjang sejarah, di saat ketika hadits Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Isa AS dinantikan kembalinya ke Bumi, dengan kata lain Zaman Akhir, adalah "Dajjal", atau Antikristus.
 
Dajjal adalah sebuah kata dalam Bahasa Arab, yang diturunkan dari akar kata "dajl". Kamus-kamus mengartikan Dajjal sebagai "pendusta, penipu, penghasut, dan orang terlaknat yang mengaburkan pemikiran, hati, kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan kesalahan, yang menyembunyikan wajah sesungguhnya tentang suatu hal dengan cara menutupinya, yang mengembara ke setiap tempat".
 
Hadis-hadis menyebut Dajjal sebagai kekuatan jahat terbesar yang muncul pada akhir zaman. Dajjal, yang akan berusaha menjalankan sistem pemerintahan setan dengan cara memusuhi utusan Allah pada Zaman Akhir ketika berlangsung peristiwa-peristiwa luar biasa, barangkali adalah seorang pengingkar terburuk sepanjang masa. Nabi kita, Muhammad SAW, menjelaskan besarnya kejahatan Dajjal sebagai berikut:
 
"Tidak ada penciptaan (yang menimbulkan prahara lebih besar) dibandingkan Dajjal sejak penciptaan Adam hingga Zaman Akhir". (HR Muslim)
 
Diriwayatkan di dalam hadis-hadis bahwa Dajjal adalah seorang penipu yang menggambarkan kebenaran sebagai kebatilan dan kebatilan sebagai kebenaran, dan kebaikan sebagai kejahatan serta kejahatan sebagai kebaikan. 

Sebagaimana kita diberitahu dalam hadis "Dia akan pula memiliki Surga dan Neraka bersamanya. Walaupun Surganya akan nampak seperti Surga, sebenarnya itu adalah Neraka, dan begitu juga, meskipun Nerakanya akan nampak seperti Neraka, sebenarnya itu adalah Surga." (Sahih Muslim)

Setiap sesuatu yang ia nyatakan indah sebenarnya adalah kejahatan yang akan menimpakan bencana bagi umat manusia. Dan nilai-nilai yang ia gambarkan sebagai kejahatan sebenarnya bermanfaat dan untuk kepentingan umat manusia.

Namun karena sebagian orang tidak memandang peristiwa-peristiwa menurut nilai-nilai ajaran Alquran dan As-Sunah Nabi Muhammad SAW, mereka akan tersesatkan oleh hal-hal yang diserukan Dajjal dan akan mengikutinya, sembari tidak peduli menjauhkan diri dari jalan Allah, yang seharusnya mereka ikuti. 

Mereka akan melihat betapa itu adalah kekeliruan besar akibat suasana penindasan yang akan dibangun Dajjal. Untuk alasan inilah Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan umat manusia dan menyuruh orang-orang untuk bertindak berdasarkan pengetahuan bahwa apa yang digambarkan Dajjal sebagai kejahatan sebenarnya adalah kebaikan:
 
"Dajjal akan muncul. Dan akan ada besertanya air dan api. Apa yang dilihat orang sebagai air sesungguhnya adalah api yang membakar. Dan apa yang nampak sebagai api sebenarnya adalah air. Barang siapa diantara kalian yang mendapatinya hendaknya mencebur ke dalam apa yang dilihatnya sebagai api, karena itu adalah air segar, murni". (Sahih Muslim)

7 Indikator Kebahagiaan

Ibnu Abbas RA adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dijuluki Turjumaanul Qur’an (ahli menerjemahkan Alquran). Dia sangat telaten menjaga dan melayani Rasulullah SAW. Dia pernah secara khusus didoakan Rasulullah SAW. Pada usia sembilan tahun Ibnu Abbas telah hafal Alquran dan telah menjadi imam di masjid.

Sejak kecil Ibnu Abbas sudah menunjukkan kecerdasan dan semangatnya menuntut ilmu. Beragam gelar diperolehnya. Seperti faqih al-ashr (ahli fikih di masanya), imam al-mufassirin (penghulu ahli tafsir), dan al-bahr (lautan ilmu).

Suatu hari, ia ditanya seorang tabiin (generasi sesudah para sahabat) mengenai kebahagiaan dunia. Ibnu Abbas menjawab ada tujuh indikator kebahagiaan dunia. Pertama, hati yang selalu bersyukur. Selalu menerima apa yang diberikan Allah SWT dengan ikhlas. "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman.” (QS al-Mu’minun [23]: 1).

Kedua, pasangan hidup yang saleh. Pasangan saleh akan menciptakan suasana rumah dan keluarga yang saleh pula. Di akhirat kelak seorang suami (sebagai imam keluarga) akan diminta pertanggungjawaban dalam mengajak istri dan anaknya kepada keshalehan. Sebaliknya, istri yang shalehah akan memiliki kesabaran dan keikhlasan yang luar biasa dalam melayani suami dan anak-anaknya.

Ketiga, anak yang shaleh. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang anak Adam mati maka terputuslah seluruh amalnya kecuali dari tiga perkara; sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang selalu mendoakan orang tuanya." (HR Muslim).

Rasulullah SAW pernah menjawab pertanyaan seorang anak muda yang selalu menggendong ibunya yang uzur. “Ya Rasulullah, apakah aku termasuk berbakti pada orang tua?” Rasulullah SAW menjawab, “Sungguh Allah ridha kepadamu, kamu anak shaleh, berbakti, tapi anakku ketahuilah, cinta orang tuamu tidak akan terbalaskan olehmu.”

Keempat, lingkungan yang kondusif untuk iman kita. (QS at-Taubah [9]: 119). Rasulullah SAW juga mengajarkan agar bersahabat dengan orang yang dapat memberikan kebaikan dan sering menasihati kita. Pentingnya bergaul dengan orang shaleh, dapat kembali membangkitkan semangat keimanan.

Kelima, harta yang halal. Dalam Islam kualitas harta adalah yang terpenting, bukan kuantitas harta. Dalam riwayat Imam Muslim di dalam Bab Shadaqoh, Rasulullah SAW pernah bertemu dengan seorang sahabat yang berdoa mengangkat tangan. “Kamu berdoa sudah bagus, namun sayang makanan, minuman, dan pakaian dan tempat tinggalnya didapat secara haram, bagaimana doanya dikabulkan.”

Keenam, semangat memahami agama. Semakin belajar, semakin cinta kepada agamanya, semakin tinggi cintanya kepada Allah dan rasul-Nya. Cinta inilah yang akan memberi cahaya bagi hatinya. Semangat memahami agama akan menghidupkan hatinya.

Ketujuh, umur yang berkah. Semakin tua semakin shaleh, yang setiap detiknya diisi amal ibadah. Orang yang mengisi hidupnya untuk kebahagiaan dunia semata, hari tuanya akan sibuk berangan-angan. Hatinya kecewa bila tidak mampu menikmati yang diangankannya. Orang yang mengisi umurnya dengan amal ibadah, semakin tua semakin rindu bertemu Allah SWT.source : REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ustaz Erick Yusuf

Keagungan Bulan Rajab


Bulan Rajab merupakan bulan ke tujuh dalam penanggalan Islam (Hijriah). Pada bulan ini terdapat peristiwa yang sangat agung dan suci yakni Isrta Mijraj Nabi Muhammad saw. Dimana peristiwa suci itu merupakan awal dari perintah Allah kepada umat Muhammad saw  untuk menjalankan perintah salat lima waktu diyakini terjadi pada 27 Rajab ini.

Bulan Rajab juga merupakan salah satu bulan haram atau muharram yang artinya bulan yang dimuliakan.

Dalam kepercayaan Umat Islam, dikenal empat bulan haram (suci) satu diantaranya Rajab, dimana secara berurutan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu bulan yang tersendiri,  Rajab.

Dinamakan bulan suci  karena pada bulan-bulan tersebut orang Islam dilarang mengadakan peperangan. Tentang bulan-bulan  ini, Al-Qur’an menjelaskan:

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

Keagungan Rajab membuat bulan ini menjadi bulan ibadah, seperti puasa. Banyak masyarakat Islam yang sering kali tidak mengerti kesucian puasa pada bulan yang agung Rajab ini.

Mujibah al-Bahiliyah pernah meriwayatkan, Rasulullah bersabda "Puasalah pada bulan-bulan haram (mulia)." (Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad).

Hadis lainnya adalah riwayat al-Nasa'i dan Abu Dawud (dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah): "Usamah berkata pada Nabi Muhammad Saw, “Wahai Rasulallah, saya tak melihat Rasul melakukan puasa (sunnah) sebanyak yang Rasul lakukan dalam bulan Sya'ban. Rasul menjawab: 'Bulan Sya'ban adalah bulan antara Rajab dan Ramadan yang dilupakan oleh kebanyakan orang.'"

Bahkan Imam Muslim pernah meriwayatkan, keistimewaan puasa di bulan Rajab setara dengan puasa pada bulan Ramadan.

"Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan-bulan al-muharram (Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan  Rajab). Barang siapa berpuasa pada bulan Rajab sehari, maka laksana ia puasa selama sebulan, bila puasa 7 hari maka ditutuplah untuknya 7 pintu neraka Jahim, bila puasa 8 hari maka dibukakan untuknya 8 pintu surga, dan bila puasa 10 hari maka digantilah dosa-dosanya dengan kebaikan."

Terakhir,dalam sebuah referensi Nabi Muhammad saw pernah bersabda:  "Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulannya umatku."

Sabda Rasulullah SAW lagi : “Pada malam mi’raj, saya melihat sebuah sungai yang airnya lebih manis dari madu, lebih sejuk dari air batu dan lebih harum dari minyak wangi, lalu saya bertanya pada Jibril a.s.: “Wahai Jibril untuk siapakan sungai ini ?”Maka berkata Jibrilb a.s.: “Ya Muhammad sungai ini adalah untuk orang yang membaca salawat untuk engkau di bulan Rajab ini”


Source : Republika.co.id oleh Oleh Dr Harry Mulya Zein

Kowloon Walled City : Kota Gelap Terpadat Di Dunia

kowloon walled city,hong kongKowloon Walled City/Smart Planet
Bayangkan hidup di lokasi sempit, kotor, kumuh, tak ada jarak privasi dengan tetangga, bahkan untuk menonton TV harus Anda lakukan di atap landai beralaskan semen. Itu pun harus bersama tetangga lain yang juga memiliki hidup sama kerasnya dengan Anda. Jangan mengira di atap itu Anda bisa melihat langit cerah. Melainkan deretan tembok lusuh dengan jejeran jemuran pakaian tetangga.
Anda tak bisa mengeluh pada petugas keamanan mengenai kondisi lingkungan atau pun adanya tindak kekerasan di situ. Karena memang penguasa wilayah itu adalah para anggota gangster, mucikari, dan pengedar obat-obatan. Ini jadi sedikit bayangan kondisi keadaan di Kowloon Walled City, Hong Kong. Lokasi seluas 0,03 kilometer persegi yang dijejali 50 ribu penghuni liar dalam 350 bangunan bertingkat nan kumuh. Wilayah ini tadinya menjadi pos militer China, namun saat bangsa Inggris mengklaim Hong Kong di tahun 1898, Walled City ditelantarkan.
Mulai tahun 1950 hingga 1970-an, kota ini diambil alih oleh kelompok mafia, Triad. Di tangan mereka, kota ini menjadi pusat rumah bordil, kasino, dan opium. Tak ada polisi yang berani patroli datang kemari. Jika pun akhirnya muncul, haruslah pasukan bersenjata berat untuk bisa mengatasi serangan Triad.
Namun, secara sosial kehidupan di Walled City berjalan relatif damai. Beberapa foto yang diterbitkan dalam buku City of Darkness, menunjukkan kehidupan "normal" masyarakat perkotaan. Anak-anak bermain bola, masyarakat yang saling berkunjung satu sama lain, atau menyaksikan TV bersama. Kehidupan keras membuat para penghuninya menjalin ikatan kuat untuk menolong satu sama lain.
Padahal dalam rambu kesehatan, kehidupan mereka jauh dari standar kelayakan. Satu keluarga tinggal berdesakan dalam ruangan seluas 23 meter persegi. Kepadatan bangunan bahkan membuat warganya bisa berjalan ke ujung kota tanpa harus menyentuh kaki di tanah. Cukup meloncat-loncat kecil antar bangunan.
kowloon walled city,hong kongKowloon Walled City/Smart Planet
Menurut Suenn Ho, arsitek asal Amerika Serikat yang mempelajari kota ini, "Walled City menunjukkan apa yang rela orang berikan untuk menghemat uang. Mulai dari sinar matahari, udara segar, bahkan ruang," katanya seperti dilansir NY Times edisi Juni 1992.
Kondisi Walled City mulai berubah di tahun 1970-an ketika polisi mengambil tindakan tegas dengan menyisir gerombolan Triad. Pihak berwenang menangkap 2.500 pelaku kriminal dan menyita lebih dari 1.800 kilogram obat-obatan terlarang.


source : National Geographic Channel
Sejak saat itu, kota ini mulai sering dikunjungi badan amal, masyarakat gereja, dan perlahan mulai masuk layanan publik seperti pengiriman surat dan air bersih. Namun, usaha ini tak menyelamatkan nasib Walled City yang diputuskan akan dihancurkan pada tahun 1987. Tujuh tahun kemudian, tepatnya di tahun 1994, kota ini sudah tidak ada lagi. Wujudnya saat ini menjadi taman wisata bernama Kowloon Walled City Park.

10 Tanda Kiamat


Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Akan terjadi fitnah di saat orang yang duduk lebih baik (selamat) daripada orang yang berdiri. Dan orang yang berdiri, lebih baik (selamat) dari orang yang berjalan. Sedangkan orang yang berjalan, lebih selamat dari orang yang berlari. Dan siapa yang mengintainya akan disambar (ditangkap) olehnya, maka siapa yang mendapatkan tempat berlindung daripadanya, maka hendaklah berlindung di tempat itu.” (HR. Bukhari-Muslim).

Saat dunia tak ada lagi tempat bernaung. Saat tiap sudut sirna sudah sebagai tempat berlabuh. Dan tiap insan tak tahu harus kemana berteduh. Itulah hari akhir. Hari Allah, dan hari di mana Allah membalas semua perbuatan-perbuatan kita selama di dunia. Baik amal terpuji, maupun amal tercela. Baik orang miskin, pun orang kaya.

Tak ada lagi kesenjangan sosial di hari itu, sebab semua manusia disibukkan bukan oleh hartanya namun oleh amalan-amalannya. Sejak saat itulah manusia dibalas sesuai apa yang ia perbuat, amalan-amalan dengan nilai pahala dan dosa yang kecil maupun besar.

Sebelum memasuki Kiamat Kubra, manusia dihadapkan oleh tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat pun variatif. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kamu melihat sepuluh tanda, yakni: Pertama, asap. Kedua, Dajjal. Tiga, binatang melata di bumi. Empat, terbitnya matahari sebelah barat. Lima, turunnya Nabi Isa AS. Enam, keluarnya Yakjuj dan Makjuj. Tujuh, gerhana di timur. Delapan, gerhana di barat. Sembilan, gerhana di jazirah Arab dan terakhir, keluarnya api dari Kota Yaman dan menghalau manusia ke tempat penggiringan mereka."

Pertama, Dajjal. Maksudnya ialah bahaya besar yang tidak ada bahaya sepertinya sejak Nabi Adam AS sampai hari kiamat. Dajjal dapat membuat apa saja perkara-perkara yang luar biasa. Dia akan mendakwa dirinya Tuhan, sebelah matanya buta dan di antara kedua matanya tertulis perkataan 'kafir'.

Tanda kedua, asap akan memenuhi timur dan barat, ia akan berlaku selama 40 hari. Apabila orang yang beriman terkena asap itu, ia akan bersin seperti terkena selesma, sementara orang kafir keadaannya seperti orang mabuk. Asap akan keluar dari hidung, telinga dan dubur mereka.

Tanda ketiga, yakni keluarnya binatang melata yang dikenali sebagai Dabatul Ardh ini akan keluar di Kota Makkah dekat gunung Shafa. Ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabatul Ardh ini akan membawa tongkat Nabi Musa AS dan cincin Nabi Sulaiman AS. Apabila binatang ini memukulkan tongkatnya ke dahi orang yang beriman, maka akan tertulislah di dahi orangitu 'Ini adalah orang yang beriman'. Apabila tongkat itu dipukul ke dahi orang yang kafir, maka akan tertulislah 'Ini adalah orang kafir'.

Tanda keempat, yaitu turunnya Nabi Isa AS di negeri Syam di menara putih. Beliau akan membunuh Dajjal. Kemudian Nabi Isa AS akan menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Yakjuj dan Makjuj juga akan keluar, mereka ini merupakan dua golongan. Satu golongan kecil dan satu lagi golongan besar. Yakjuj dan Makjuj itu kini berada di belakang bendungan yang dibangun oleh Iskandar Zulqarnain.

Sejalan dengan tanda-tanda tersebut, Rasulullah SAW bersabda dalam hadits lain, "Hari kiamat itu mempunyai tanda, bermulanya dengan tidak laris jualan di pasar, sedikit saja hujan dan begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Ghibah menjadi-jadi dan merata-rata, memakan riba, banyaknya anak-anak zina, orang kaya diagung-agungkan, orang-orang fasik akan bersuara lantang di masjid, para ahli mungkar lebih banyak menonjol dari ahli haq."

Allah SWT berfirman, “Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan Hari Kiamat (yaitu) kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila Hari Kiamat sudah datang?” (QS. Muhammad: 18).

Allah telah memberikan kunci rahasia pada kita, bahwa kiamat akan datang tiba-tiba, tanpa kompromi, dan tiadalah yang mengetahui kapan kiamat itu terjadi, sekalipun Jibril yang senantiasa setia pada Allah. Oleh karenanya, karena kiamat itu tiba-tiba, maka Allah mempersilakan kita untuk memperbaiki amal ibadah. Wallahua’lam bishshawwab.


sumber : republika.co.id

11 Migrasi Hewan Terbesar Di Dunia

Sejumlah satwa melakukan migrasi mengagumkan dan kerap misterius dalam mencari sumber makanan, pasangan hidup, dan tempat terbaik untuk membesarkan keluarga. Dari kesemuanya, ada hewan yang berekspedisi hanya berjarak beberapa inci dari rumahnya dan terdapat pula yang menempuh jarak ribuan kilometer. Berikut adalah daftar sepuluh migrasi hewan 2009 versi Livescience.

1. Tonggeret

Setelah menghabiskan 17 tahun di dalam tanah, serangga bersuara nyaring, tonggeret akan bermigrasi menuju dunia luar untuk berkumpul bersama, bernyanyi, dan kawin. Penampilan mereka yang sinkron, efektif menjauhkan tonggeret dari pemangsa selama lima minggu kehidupan dewasanya. Jarak migrasi tonggeret beragam, mulai dari beberapa inci hingga ribuan kilometer.

2. Lemming

Hewan pengerat mirip hamster dan tikus ini akan melakukan migrasi dengan kecepatan tinggi dari habitat asalnya, Kutub Utara. Sejumlah ilmuwan mengatakan penyebab migrasi besar-besaran ini terjadi karena populasi lemming membludak tanpa diiringi oleh persediaan pangan yang cukup. Lemming dapat bergerak sejauh 16 kilometer dalam satu hari.

3. Wildebeests

Hewan herbivora ini akan melakukan apa saja demi menemukan padang rumput yang lebih hijau. Serengeti wildebeest beserta zebra dan rusa mampu berkelana ratusan kilometer dalam sebuah rombongan untuk menghindari musim kering di Tanzania dan Kenya.

4. Kura-kura Hijau

Insting keibuan seekor kura-kura hijau memaksanya kembali ke tempat kelahiran untuk memulai kehidupan dengan keluarganya. Kura-kura hijau yang sedang hamil dapat berenang ribuan kilometer dari tempat berkembangbiak di Brasil menuju lautan Atlantik Selatan ke pulau Ascension.

5. Salmon

Setelah menghabiskan bertahun-tahun di lautan, ikan salmon akan kembali ke tempat kelahirannya di wilayah sungai air tawar untuk berkembangbiak dan mati. Demi mencapai tujuan, mereka rela berenang melawan arus deras sejauh ratusan kilometer, walaupun itu berarti tiba dalam keadaan menyedihkan.

6. Hummingbird Berleher Rubi

Sebelum terbang sejauh 804 kilometer menuju Amerika Pusat, burung hummingbird berleher rubi akan hinggap di bunga, memakan serangga, dan menghisap getah pohon. Burung yang memiliki kepakan supercepat ini akan mengkonsumsi dua gram lemak, hampir dua kali bobot tubuhnya untuk melakukan perjalanan tanpa henti dari Amerika Utara melintasi teluk Meksiko.

7. Kupu-kupu Monarch

Migrasi jarak jauh adalah ciri khas dari kupu-kupu Monarch. Setiap musim semi, ribuan kupu-kupu bersayap lebar ini terbang ke barat menuju California dan Mexico. Sedangkan pada musim panas, kupu-kupu Monarch berekspedisi sejauh 4828 kilometer melalui AS dan Kanada. Hingga kini, kekompakan kupu-kupu Monarch dalam bermigrasi masih menjadi misteri bagi kaum ilmuwan.

8. Bangau Whooping

Burung berkaki panjang yang satu ini terancam kepunahan. Para ilmuwan telah melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan spesies ini, termasuk mengajarkan pelajaran terbang. Dengan menggunakan mesin ultraringan menyerupai bangau dengan pengendali jarak jauh, bangau whooping dituntun menuju daerah perlindungan di selatan.

9. Belut Air Tawar

Belut yang satu ini sudah siap semenjak lahir untuk menghadapi kerasnya kehidupan di air. Setelah menetas di laut Sargasso, belut ini berenang menuju sejumlah sungai berair tawar di Inggris dan di pesisir timur Amerika Utara. Dalam perjalanan, ginjal mereka akan beradaptasi terhadap tingkat salinitas air. Saat tiba waktu untuk meletakan telur, ginjal belut air tawar akan kembali ke kondisi semula.

10. Paus Punggung Bungkuk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Humpback Whale atau paus punggung bungkuk mempertahankan rekor sebagai hewan yang berkelana dalam jarak terjauh di dunia. Beberapa kawanan paus berbobot 36.000 kilogram menghabiskan waktunya mengkonsumsi berton-ton makanan di semenanjung arktik. Saat musim dingin, mereka akan berenang sejauh 8046 kilometer menuju tempat berkembangbiak di dekat Kolombia dan di wilayah garis ekuator.
 

11. kepiting Pulau Christmas

 
 

 
 
 
 
 
 
Kepiting Merah di daerah Burrows Pulau Christmas Australia, merupakan jenis kepiting daerah endemik samudra Hindia. Tiap tahunnya, memasuki bulan Oktober-Desember kepiting merah ini akan migrasi besar-besaran, melewati daratan kemudian masuk ke pantai guna mencari tempat bertelur, selama migrasi, kepiting ini tetap bernafas menggunakan insangnya, untuk itu mereka menghindari terpaan sinar matahari guna menghindari kekeringan atau dehidrasi, karena hal tersebut akan menjadi ancaman bagi mereka Diperkirakan hingga 120 juta kepiting merah dari 14 spesies. selama migarsi mereka makan daun2 gugur, bunga atau jenis tanaman lainnya. Akan tetapi juga memakan binatang lainnya seperti serangga yang mereka temui, bahkan terkadang mereka juga makan kepiting sesamanya (kanibal). Kepiting ini ukurannya berkisar antara 10-20 cm, kepiting betina ukarannya lebih besar daripada sang jantan

Menggunakan NetMeeting

jika komputer dirumah atau dikantor anda telah terhubung dalam jaringan komputer maka dapat dipastikan bahwa anda dapat melakukan komunikasi antara satu komputer dengan komputer yang lainnya baik dengan menggunakan chat seperti biasa atau anda juga langsung dapat berkomunikasi dengan menggunakan fasilitas calling yang tentunya harus ditunjang dengan sound pada komputer anda.
untuk melakukan komunikasi antar komputer maka anda harus menggunakan software yang dapat di download dari internet, salah satunya adalah Lantalk Net. namun biasanya software2 tersebut tidaklah gratis sehingga jika anda menggunakannya maka anda harus membayar.
nah untuk mengatasi hal itu, anda dapat menggunakan sowtware bawaan windows yaitu Netmeeting.
Netmeeting adalah software yang tersedia di dalam Windows yang tentunya tidak jauh beda dengan software yang didapatkan dari internet dan juga Netmeeting dapat langsung anda gunakan untuk melakukan komunikasi dengan komputer lain. cara untuk menggunakan Netmeeting adalah sebagai berikut:
1. buka windows explorer, masuk pada drive C –> Program Files –> Netmetting
2. pada Netmetting, klik 2x pada file conf.exe sehingga menampilkan gambar berikut:
3. pada gambar diatas klik tombol next dan menampilkan gambar berikut:4. masukkan data diri anda seperti pada gambar diatas dan klik tombol next, menampilkan gambar berikut:5. berikanlah tanda centang seperti gambar diatas dan klik tombol next.
6. pada gambar diatas pilih Local Area Network dan klik tombol next.7. berikanlah tanda centang seperti pada gambar diatas dan klik tombol next.
klik tombol next.
8. pada gambar dibawah ini anda dapat melakukan tes terhadap sound pada komputer anda dan klik tombol next 9. dari gambar diatas klik tombol finish sehingga menampilkan gambar dibawah ini:
10. untuk melakukan panggilan ke komputer yang lain maka klik tombol Place Call sehingga menampilkan gambar berikut
selanjutnya tekan tombol call.
11. apabila komunikasi berjalan dengan baik maka tampilan akan seperti gambar dibawah ini:
12. pastikan bahwa mic & speaker tercentang seperti pada gambar dibawah ini:13. untuk melakukan chat, klik tombol chat seperti gambar berikut: sehingga menampilkan kotak dialog chat seperti berikut:
apabila anda akan melakukan komunikasi antar komputer dalam jaringan dengan menggunakan Netmeeting maka pastikan bahwa komputer anda dilengkapi dengan speaker dan microphone karena tanpa speaker dan microphone maka anda tidak dapat menggunakan Netmeeting.
selamat mencoba

Uji Vitamin C

UJI VITAMIN C


 1. A. TUJUAN PENGAMATAN
v     Mengetahui kandungan vitamin C pada makanan.
 1. B. LANDASAN TEORI
Vitamin merupakan senyawa organik yang diperlukan tubuh dalam jumlah tidak banyak, tetapi harus tersedia di dalam tubuh. Salah satu vitamin yang sangat diperlukan tubuh adalah vitamin C. Vitamin C merupakan salah satu vitamin yag larut dalam air. Kebutuhan Vitamin C setiap harinya ialah 60 mg. Vitamin ini dapat didapat dari buah jeruk, jambu, mangga tomat dan buah-buahan lainnya. Manfaat dari vitamin C adalah sintesis kolagen, matriks tulang dan gigi, metabolisme asam amino, pertahanan tubuh dan penyembuhan luka. Jika kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan mudahnya mengalami perdarahan, sariawan dan pertumbuhan tulang terganggu.
 1. C. RUMUSAN MASALAH
v        Bagaimana kandungan vitamin dalam makanan yang diuji?
 1. D. ALAT DAN BAHAN
v     Alat :
 1. Tabung reaksi
 2. Rak tabung reaksi
 3. Pipet
v     Bahan :
1. Amilum Iodida
2. Vitamin C
3. Air daun papaya
4. Air jeruk.
 1. E. LANGKAH KERJA
  1. Menyiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan.
  2. Memasukkan Amilum Iodida kedalam tabung reaksi
  3. Meneteskan makanan yang diuji kedalam amilum Iodida sampai warnanya bening.
  4. Mengamati sampai terjadi perubahan warna
  5. Mencatat hasil pengamatan.
  6. F. HASIL PENGAMATAN
Makanan yang di uji Jumlah tetesan yang diperlukan untuk menetralkan Amilum Iodida
Vitamin C 7 tetes
Air daun papaya 4 tetes
Air jeruk 3 tetes
 1. G. ANALISIS DATA
Kandungan vitamin C paling tinggi ialah vitamin C (indikator). Semakin banyak tetesan maka kadar vitamin Cnya semakin tinggi. Air daun papaya mempunyai kandungan vitamin C yang lebih tinggi dibandingkan air jeruk. Proses meneteskan makanan kedalam Amilum iodia dihentikan ketika larutan AI berubah warna menjadi bening.
 1. H. KESIMPULAN
v     Semakin banyak tetesan maka kandungan vitamin C semakin rendah.
v     Kandungan vitamin C paling tinggi adalah indikator (vitamin C)
v     Kandungan vitamin C paling rendah adalah air jeruk.

Uji Makanan

Uji Amilum
Cara Kerja :
Ambil 1 ml larutan yang akan diuji dan letakkan pada tabung reaksi
Teteskan dengan larutan lugol yang encer (jika tidak ada bisa gunakan "Betadine")
Amati perubahan warna yang tejadi pada setiap bahan makanan yang diuji. 
Catatan : Jika terjadi perubahan warna biru sampai hitam berarti bahan makanan tersebut mengandung amilum

Uji Gula
Dengan Fehling A dan Fehling B
Cara Kerja :
Masukkan 1 ml larutan bahan makanan yang akan diuji ke dalam tabung reaksi
Teteskan dengan fehling A dan fehling B, larutan akan bewarna biru
Panaskan tabung reaksi yang berisi bahan makanan dan fehling A dan B diatas bunsen
Amati perubahan warna yang terjadi
Catatan : jika warna biru berubah menjadi hijau sampai oranye berarti bahan makanan mengandung gula

Dengan Larutan Benedickt
Masukkan 1 ml larutan bahan makanan yang akan diuji ke dalam tabung reaksi
Teteskan dengan larutan benedickt
Panaskan tabung reaksi yang berisi bahan makanan dan larutan benedickt diatas bunsen
Amati perubahan warna yang terjadi
     Catatan : Jika bahan makanan yang mengandung gula akan bewarna jingga

Uji Protein
Dengan reagen biuret
Cara Kerja :
- Ambil 1 ml larutan bahan makanan yang akan diuji ke dalam tabung reaksi
- Tetesi dengan 4 tetes reagen biuret 
Catatan : Jika warnanya berubah menjadi ungu berarti mengandung protein

Dengan reagen millon nase
Cara Kerja :
- Ambil 1 ml larutan bahan makanan yang akan diuji ke dalam tabung reaksi
- Teteskan 4 tetes reagen millon nase, akan terjadi penggumpalan yang bewarna putih
- Panaskan tabung reaksi diatas bunsen dengan hati-hati
- Amati perubahan warna yang terjadi
Catatan : Jika warna berubah menjadi merah berarti bahan makanan tersebut mengandung protein

Uji Lemak
Dengan kertas koran (boleh pakai kertas biasa)
Cara Kerja :
- Teteskan larutan yang akan diuji pada kertas koran
- Amati warna pada kertas koran
Catatan : Jika warna kertas tampak buram atau jadi transparan , berarti bahan makanan tersebut mengadung lemak

Dengan etanol
Cara Kerja :
- Masukkan 5 ml etanol pada tabung reaksi
- Masukkan 2 tetes larutan bahan makanan yang akan diuji
- Tuangkan larutan bahan makanan dan etanol ini ke dalam tabung reksi yang berisi 5 ml air
Catatan : Jika terbentuk emulsi putih keruh berarti bahan makanan yang diuji mengandung lemak

Percobaan Respirasi Dengan Respirometer

TUJUAN
Mengetahui kecepatan respirasi pada hewan (serangga) dan pada tumbuhan (kecambah)
ALAT DAN BAHAN
v Alat:
¤ 1 buah neraca
¤ 1 buah stop watch
¤ 2 buah respirometer
¤ 1 buah plastisin
¤ Eosin secukupnya
¤ Kapas
¤ 1 buah pipet
v Bahan
¤ 1 ekor jangkrik
¤ 1 ekor belalang
¤ 2 gram kecambah kedelai
¤ 2 gram kecambah hijau
CARA KERJA
1. membersihkan respirometer dengan hati-hati, lalu meletakkannya dalam keadaan terbuka.
2. Menimbang bahan-bahan yang dibutuhkan dengan menggunakan neraca.
3. Membungkus NaOH kristal dengan menggunakan kapas dan memasukannya dalam respirometer.
4. memasukan 1 ekor jangkrik dan menutup respirometer dengan memberi plastisin pada sambungan penutupnya untuk menghindari udara keluar atau masuk ke respirometer.
5. menetesi ujung respirometer yang berskala dengan eosin secukupnya dengan menggunakan alat suntik (hati-hati jangan sampai eosin terserap keluar dari pipa berskala tersebut.
6. mengmati pergerakan eosin setiap menitnya pada berskala tersebut.
7. mencatat hasilnya dalam tabel pengamatan.
8. Setelah eosin masuk dalam tabung respirometer, bersihkan respirometer.
9. Menulangi cara kerja diatas, dengan bahan belalang, kecambah kedelai dan kecambah hijau.

Percobaan Enzim Katalase

Tujuan percobaan
mengetahui pengaruh pH, suhu, dan konsentrasi substrat pada aktivitas enzim katalase
mengetahui pengaruh banyak sedikitnya proses mengunyah terhadap proses pemecahan amilum oleh enzim ptialin

alat dan bahan
1. tabung reaksi 6 buah.................................Lap/serbet
2. gelas ukur 1 buah......................................Batang lidi
3. larutan peroksida......................................Korek api
4. ekstraks hati ayam...................................bunsen + spiritus
5. ekstraks jantung ayam............................Erlemayer 250 ml
6. ekstraks kentang......................................pipet tete

Cara kerja:
Kerja enzim katalase dalam keadaan Normal
1. Siapkan 6 buah tabung reaksi beri label A, B, dan C.
2. Isi masing-masing dengan 2 ml larutan peroksida
3. Tiga tabung reaksi lagi isi masing-masing dengan eksktraks hati, jantung dan kentang .....sebanyak 2 ml
4. Tuangkan tabung reaksi berisi ekstraks hati ke tabung A, ekstraks jantung ke tabung B dan .....ekstraks kentang ke tabung C, kemudian tutup lubang tabung dengan ibu jari
5. Amati buh yang terbentuk
6. Uji masing-masing tabung dengan menggunakan bara api yang dibuat dari sebatang lidi. ....perhatikan apakah bara berupa api menjadi nyala api atau sebaliknya menjadi padam. Jika ....menyala beri tanda + jika padam beri tanda -
7. catat hasil pengamatanmu pada tabel hasil pengamatan
8. Bandingkan tabung reaksi mana yang menghasilkan buih paling banyak dan tabung reaksi ....mana yang menghasilkan buih paling sedikit.

Faktor suhu
1. Siapkan 3 tabung reaksi dan beri label A, B dan C
2. Isi masing-masing tabung dengan 2 ml larutan peroksida
3. Tiga tabung lagi isi masing-masing dengan ekstraks hati, jantung dan kentang sebanyak 2 ml
4. masukkan larutan HCL sebanyak 7 tetes kedalam masing-masing tabung, dan kocok hingga ....larut
5. Tuangkan masing-masing tabung berisi eksktrak ke dalam tabung A, B dan C
6. amati perubhan yang terjadi
5. Uji masing-masing tabung dengan menggunakan bara api yang dibuat dari sebatang lidi. ....perhatikan apakah bara berupa api menjadi nyala api atau sebaliknya menjadi padam. Jika ....menyala beri tanda + jika padam beri tanda -
7. catat hasil pengamatanmu pada tabel hasil pengamatan
8. Bandingkan tabung reaksi mana yang menghasilkan buih paling banyak dan tabung reaksi ....mana yang menghasilkan buih paling sedikit.

Tabel hasil pengamatan

10 Pulau Terasing di Dunia

1. Tristan da Cunha
Tristan da Cunha merupakan grup vulkanik pulau terpencil di Samudra Atlantik selatan, dan juga nama dari pulau utama kelompok itu. Ini adalah kepulauan dihuni paling terpencil di dunia, berbaring 2.816 kilometer dari daratan terdekat, Afrika Selatan, dan 3.360 kilometer dari Amerika Selatan. Ini adalah bagian dari wilayah luar negeri Inggris dari Saint Helena, Ascension dan Tristan da Cunha yang juga termasuk St Helena 2.430 kilometer di utara, dan khatulistiwa Ascension Island bahkan lebih jauh lagi dihapus, pengelompokan Inggris pulau Atlantik Selatan menjadi satu yang jauh dari pusat diberikan agregat . Tristan da Cunha dikatakan lokasi "dihuni paling terpencil di Bumi. Ini memiliki populasi sebesar 275.
wilayah ini terdiri dari pulau utama Tristan da Cunha itu sendiri, yang mengukur sekitar 7 mil melintasi dan memiliki luas wilayah 98 kilometer persegi, bersama dengan Kepulauan Nightingale berpenghuni dan suaka margasatwa yang dapat diakses dan Pulau Pulau Gough.
terselubung.blogspot.com

2. Kiribati
Kiribatiis sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik tengah tropis. Ini terdiri dari 32 atol dan satu pulau karang dibangkitkan, tersebar lebih dari 3.500.000 kilometer persegi, mengangkangi khatulistiwa, dan berbatasan dengan International Date Line ke timur. Nama Kiribati adalah pengucapan lokal "Gilbert", berasal dari rantai pulau utama, Kepulauan Gilbert. Kiribati merdeka dari Britania Raya pada tahun 1979. Ini adalah anggota Commonwealth of Nations, IMF dan Bank Dunia, dan menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa di 1999.Kiribati, sebuah pulau yang terletak di perbatasan tanah timur planet ini, jauh dari peradaban adalah 2.665 km. Celakalah tersedia untuk orang-orang, Kiribati dan cadangan terbesar laut dilindungi dengan pantainya yang indah. Di pulau terpencil ada air minum, makanan dan akomodasi untuk wisatawan. Kiribatija paling mudah dijangkau oleh udara dari Honolulu.
terselubung.blogspot.com

3.Piticairn
Kepulauan Piticairn empat pulau vulkanik dalam bentangan luas Pasifik, yang disebut surga "untuk terdampar" Makanan dan kebutuhan lainnya ke pulau kapal-kapal yang dikirim setiap kali prevaljuju hari dari 2.172 km untuk sampai ke pulau ini.. nama resmi Pitcairn, Henderson, Ducie dan Oeno Islands, kelompok dari empat pulau vulkanik di Samudra Pasifik bagian selatan. Kepulauan adalah wilayah luar negeri Inggris, yang terakhir tersisa di Pasifik. Empat pulau - bernama Pitcairn, Henderson, Ducie, dan Oeno - tersebar di beberapa ratus mil laut dan memiliki luas total sekitar 18 mil persegi. Hanya Pitcairn, yang kedua terbesar dan pengukuran sekitar 2 mil, dihuni.
Kepulauan ini terkenal sebagai rumah dari keturunan pemberontak dan Bounty Tahitians yang menyertai mereka, sebuah peristiwa diceritakan dalam banyak buku dan film. Kisah ini masih jelas dalam nama keluarga dari banyak pulau. Dengan hanya 50 penduduk, Pitcairn ini juga terkenal karena menjadi yurisdiksi paling penduduk di dunia. PBB Komite Dekolonisasi Kepulauan Pitcairn termasuk dalam daftar PBB Non-Pemerintahan Sendiri Territories. Kepulauan Pitcairn
terselubung.blogspot.com

4. Paskah Island
Pulau Paskah adalah sebuah pulau Polinesia di Samudra Pasifik tenggara, di tenggara sebagian besar titik segitiga Polinesia. Sebuah wilayah khusus Chile dianeksasi pada 1888, Pulau Paskah secara luas yang terkenal dengan 887 patung-patung monumental yang masih ada, disebut moai.created oleh orang-orang Rapanui awal. Ini adalah Situs Warisan Dunia dengan banyak pulau yang dilindungi dalam Taman Nasional Rapa Nui. Sejarah pulau telah mengalami jatuhnya ekosistem, dengan kepunahan banyak spesies prasejarah tersebut; peristiwa-peristiwa ini terkait dengan over-eksploitasi sumber daya di pulau itu. Secara geologi pulau yang mendasarinya adalah salah satu gunung berapi punah. Pulau Paskah, 2.076 km dari, daratan dikenal dengan patung-patung batu besar kepala manusia. Meskipun jarak Chilea besar, ada penerbangan reguler ke jalur Pulau Paskah. Di pulau ada sejumlah hotel dan berbagai kegiatan wisata seperti menunggang kuda dan hiking.
terselubung.blogspot.com

5. Saint Helena
Saint Helena adalah sebuah pulau asal vulkanik di Samudra Atlantik Selatan. Ini adalah bagian dari wilayah luar negeri Inggris dari Saint Helena, Ascension dan Tristan da Cunha yang juga mencakup Ascension Island dan pulau-pulau Tristan da Cunha. Saint Helena ukuran sekitar 16 dengan 8 kilometer dan memiliki populasi sebesar 4.255.
Pulau ini memiliki sejarah lebih dari 500 tahun sejak pertama kali ditemukan sebagai sebuah pulau tak berpenghuni oleh Portugis pada tahun 1502. sisa koloni Britania kedua tertua, Saint Helena adalah salah satu pulau yang paling terpencil di dunia dan selama beberapa abad kepentingan strategis penting untuk kapal berlayar ke Eropa dari Asia dan Afrika Selatan. Selama beberapa abad, Inggris digunakan pulau itu sebagai tempat pengasingan, terutama untuk Napoleon Bonaparte, Dinuzulu kaCetshwayo dan lebih dari 5.000 tahanan Boer.
terselubung.blogspot.com

6.Attu
Attu adalah pulau terbesar di barat dan kelompok Kepulauan Dekat Kepulauan Aleut Alaska, sehingga titik paling barat tanah relatif ke Alaska dan Amerika Serikat. Ini adalah lokasi pertempuran Perang Dunia II hanya tanah di tanah Amerika Serikat, dan area medan perang adalah US National Historic Landmark.
Attu Station, satu-satunya daerah di pulau berpenghuni, sebenarnya terletak di 52 ° 51 'lintang utara, 173 · 11' bujur timur, sehingga dengan satu definisi salah satu titik paling barat Alaska.
terselubung.blogspot.com

7.Galapagos
Kepulauan Galapagos yang merupakan kepulauan pulau vulkanik didistribusikan disekitar khatulistiwa di Samudra Pasifik, 972 km barat Ekuador benua. Ini adalah situs Warisan Dunia UNESCO: margasatwa adalah fitur yang paling terkenal.
Galapagos pulau dan perairan sekitarnya merupakan bagian dari sebuah provinsi, sebuah taman nasional, dan cadangan laut biologis. Bahasa utama di pulau-pulau adalah Spanyol. Pulau-pulau memiliki penduduk sekitar 40.000, yang merupakan perluasan 40 kali lipat dalam 50 tahun.
Kepulauan ini secara geologis muda dan terkenal karena mereka sejumlah besar spesies endemik, yang dipelajari oleh Charles Darwin selama perjalanan dari Beagle. pengamatan-Nya dan koleksi berkontribusi pada lahirnya teori evolusi Darwin melalui seleksi alam.
Bagan navigasi pertama mentah dari pulau-pulau itu dilakukan oleh bajak laut Ambrose Cowley di 1684. Dia bernama pulau-pulau individu setelah beberapa rekannya sesama bajak laut atau setelah para bangsawan Inggris yang membantu menyebabkan privateer's. Baru-baru ini, pemerintah Ekuador memberi sebagian besar pulau-pulau nama Spanyol. Sedangkan Spanyol adalah nama resmi, banyak pengguna terus menggunakan nama-nama bahasa Inggris yang lebih tua, terutama karena itu adalah nama yang digunakan ketika Charles Darwin dikunjungi.
terselubung.blogspot.com

8.Cocos Islands
Cocos Island adalah sebuah pulau kecil yang terletak sekitar satu mil dari ujung selatan Guam. Cocos Island kadang-kadang bingung dengan wilayah Pulau Cocos Keeling Australia, tetapi mereka sebenarnya banyak mil terpisah. Cocos Island Guam merupakan tempat yang populer bagi pengunjung untuk melarikan diri untuk hari ke toko, ikan, snorkeling dan nongkrong di pantai. Cocos Island Guam adalah salah satu alasan besar banyak berlibur ke Guam dan memberikan pemandangan yang sangat indah untuk perjalanan apapun.
Cocos Island mencerminkan sejarah sejarah orang-orang Chamorro serta pedagang Spanyol. Meskipun Cocos Island adalah kini menjadi daya tarik wisata utama, itu pernah menjadi tempat kecelakaan kapal besar. Pada bulan Juni 1690 yang Neustra Senora del Pilar de Santiago Zaragosa y selatan menghantam karang di Pulau Cocos.
terselubung.blogspot.com

9.Falkland Islands
Kepulauan Falkland adalah kepulauan di Samudra Atlantik Selatan, terletak sekitar 300 mil dari pantai daratan Argentina, 700 mil dari daratan Antartika, dan 3.800 mil dari Afrika. Ada dua pulau utama, Falkland Timur dan Falkland Barat, serta 776 pulau kecil. Kepulauan adalah Overseas Territory pemerintahan sendiri dari Britania Raya dan Stanley, Falkland Timur, adalah ibu kota.
Sejak berdirinya kembali pemerintahan Inggris pada tahun 1833 Argentina telah mengklaim kedaulatan. Dalam mengejar klaim ini, yang ditolak oleh para penduduk pulau, Argentina menginvasi Kepulauan Falkland pada tahun 1982. Ini mendorong para diumumkan dua bulan selama Perang Falklands antara Argentina dan Britania Raya dan mengakibatkan kekalahan dan penarikan pasukan Argentina.
Sejak perang, telah ada pertumbuhan ekonomi yang kuat di kedua perikanan dan pariwisata.
terselubung.blogspot.com

10.Xisha Island
Pulau Xisha, 329 kilometer dari daratan terdekat provinsi Hainan, yang terletak di perairan Laut Cina Selatan. Diketahui bahwa spesifik jenis burung yang hidup hanya di pulau ini dan tanaman tropis langka.
terselubung.blogspot.com

7 Air Terjun Terindah Yang Langsung Jatuh Ke Laut

1. Un salto a la Playa di California
sebuah air terjun yang relatif kecil di Julia Pfeiffer Burns Taman Negara. , Tapi sangat indah. Namanya The kaskade McWay.
http://farm5.static.flickr.com/4031/4451114646_2dcf954eb9_z.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4069/4658538878_00932c03eb_z.jpg

2. Otro salto a la Playa di California.
Alamere adalah air terjun, turun yang mengalir langsung ke laut.
http://farm4.static.flickr.com/3321/3520737100_95b1197824_z.jpg?zz=1

3.Sebuah air terjun ke laut di Skotlandia (Kilt Rock Waterfall)
Dari 105 meter, di Isle of Skye di Skotlandia, kita menemukan lompatan dari Kilt Rock.
http://farm1.static.flickr.com/158/436817241_239b2598ff_z.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2432/3555993657_28f1eb262a_z.jpg

4. Duden Falls, turun ke laut di Antalya, Turki
Di provinsi Antalya, di Turki, melompat, serangkaian Duden Sungai berakhir dengan cara spektakuler dengan setetes air langsung ke Mediterania.
http://farm3.static.flickr.com/2411/1938147201_d1aa753ee8_z.jpg?zz=1
http://farm3.static.flickr.com/2561/4005829540_feebb250af_z.jpg

5. Jeongbang di Pulau Jeju
Di Korea Selatan, adalah salah satu dari hanya air terjun jatuh ke laut di seluruh Asia. Terletak di pulau Jeju, surga untuk pasangan bulan madu dari Korea Selatan, air terjun yang menghadap ke laut dari ketinggian 23 meter.
http://farm1.static.flickr.com/90/276030421_c7f95e6bf6_z.jpg?zz=1

6.Falls di fjords Selandia Baru (Sounds Milford)
Di Selandia Baru, daerah Milford Sound kartu hadiah yang megah, tetapi hanya terlihat dalam yang sangat baik dari perahu. The garis pantai yang berbatu dari fjords sebagai jurang naik sampai 1200 meter, dan air terjun, jatuh fashion spektakuler dari atas.
http://farm4.static.flickr.com/3059/2388512649_28b5e4a36d_z.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2083/2239533347_14cd0c32ba_z.jpg

7. Seven Sister di Fjord Geiranger (Geirangerfjord)
Di Norwegia, lanskap lain magis dari fjords dan air terjun yang ditemui di Fjord Geiranger.
http://farm2.static.flickr.com/1236/729110539_21e511e6b7_z.jpg?zz=1